+381 11 383 70 82 || +381 60 3096 788 office@holidaytime.rs

Francuska-Pariz prolece 2018. avio Hotel sa 3 zvezdica

Opis

…”Nije to reka ta Sena,  već je to Ljubav lično. Reka je to moja reka, moj divni prvi jutarnji zrak,  moj mali put oko sveta – odmor moga života.  A Luvr sa Tiljerijama i Ajfelovom kulom,  Notr-Damom i Obeliskom,  Lionskom stanicom I trgom Osterlic – to su moji  zamkovi na Loari”… Žak Prever

Opremljenost:

Sat TV Klima WiFI Fen Mini bar Sef Telefon Balkon/Terasa

Prevoz:

PROGRAM PUTOVANJA

 • 1.DAN (četvrtak) PARIZ

  • Sastanak putnika na aerodromu «Nikola Tesla» dva sata pre poletanja aviona. Vreme poletanja aviona za Pariz je u 06:40h (let JU 310 kompanijom Air Serbia ), a vreme sletanja na pariski aerodrom je u 09:15h prema objavljenom redu letenja za sve polaske. Po završetku carinskih formalnosti i pasoške kontrole, organizovan transfer u pratnji predstavnika inopartnera na srpskom jeziku i odlazak na panoramsko razgledanje grada autobusom: Opera, trg Konkord, Jelisejska polja, Trijumfalna kapija, Ajfelova kula, Latinski kvart, Panteon, Notr Dam… (u zavisnosti od saobraćajnih uslova). Nakon razgledanja smeštaj u hotel (posle 15.00h prema hotelskim pravilima). Slobodno posle podne za individualna razgledanja i aktivnosti. NOĆENJE.
 • 2.DAN (petak) PARIZ

  • DORUČAK. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, a mi Vam predlažemo da iskoristite vreme i posetite muzej Luvr koji ce Vas ostaviti bez daha. NOĆENJE.
 • 3.DAN (subota) PARIZ

  • DORUČAK. Slobodan dan u gradu svetlosti ili mogucnost organizovanja fakultativnog odlaska za Versaj – najluksuzniju kraljevsku palatu Evrope, obilazak glavnog dvora sa najbogatijom zbirkom umetničkih dela, Dvoranom ogledala… Povratak u Pariz. Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti. NOĆENJE.
 • 4.DAN (nedelja) PARIZ

  • DORUČAK. Odjava iz hotela. Slobodno vreme u Parizu do sastanka sa vodičem, a mi vam preporučujemo da ga provedete u najatraktivnijem evropskom zabavnom parku Diznilend (individualno). Organizovan transfer do aerodroma (u dogovoru sa lokalnim predstavnikom). Predviđeno poletanje aviona (let JU 315) za Beograd je u 20.30h. Očekivano sletanje na beogradski aerodrom «Nikola Tesla» je oko 22.50 (prema objavljenom redu letenja avio kompanije). Kraj programa.

U CENU JE URAČUNATO

 • Avio-prevoz na relaciji Beograd-Pariz-Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia
 • Transfer (autobusom ili mini busom u zavisnosti od broja putnika ) na relaciji aerodrom-hotel-aerodrom,
 • smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem koje se rade isključivo na upit (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi tri noćenja sa doručkom u hotelu 3* u Parizu
 • Obilasci prema programu putovanja.
 • Asistencija lokalnog predstavnika INOPARTNERA na srpskom
 • Troškovi organizacije putovanja.

U CENU NIJE URAČUNATO

 • Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih)
 • avio takse 133.63€ (16.94 € taksa Bgd aerodroma, 53.23€ taksa aerodroma Charles de Gaulle u Parizu, 4.48€ bezbednosna taksa Bgd aerodroma, 0.98€ naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja republike Srbije i YQ taksa koja trenutno iznosi 58 € – aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta u odnosu na ugovorenu), koje se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti u agenciji (takse su podložne promenama). Deca do 2 godine ne plaćaju aerodromsku taksua
 • Fakultativni izleti (neophodan minimum od 15 putnika u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike,
 • Fakultativne posete u organizaciji ino partnera
 • Individualni troškovi i ostali nepomenuti troškovi.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

159 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate – čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

VAŽNE NAPOMENE

 • CENA FAKULTATIVNIH IZLETA:

  • Versaj 70 € (Cena uključuje transfer autobusom ili mini busom u zavisnosti od broja putnika, uslugu asistencije vodiča i ulaznicu). Minimalan broj prijavljenih putnika za izvođenje fakultativnog izleta je 15 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika od predviđenog broja, organizator izleta zadržava pravo ponuditi više, korigovane cene koje putnici nisu u obavezi da prihvate; individualne troškove. Izvršilac usluga i pomoć turistima u mestu odredišta je inopartner Lord Tavel- 23 boulevard Saint Martin, Paris.
 • POPUSTI I DOPLATE:

  • Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT. Deca do 2 godine plaćaju 30 € imaju besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju, NEMAJU mesto u avionu i autobusu, nemaju ishranu u hotelu. Deca od 2-12 godina po ovom programu ne ostvaruju popust.
 • NAPOMENA :

  • Molimo sve putnike da nam dostave tačne brojeve mobilnih telefona, kako bismo bili u mogućnosti da Vas o tačnom vremenu leta odn. sastanka putnika na šalteru Argus Tours-a broj 703 na aerodromu „Nikola Tesla,“ obavestimo i putem SMS-a 24 h pred let!!! Ukoliko iz bilo kog razloga niste dobili informaciju o tačnom vremenu poletanja aviona iz Beograda, obavezno kontaktirati agenciju 24 h pred put!!! UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana! VAŽNO: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju ili kroz koje prolaze. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isparava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja .
 • Aranžman je rađen na bazi od minimum 15 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

  • Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.