+381 11 383 70 82 || +381 64 95 3333 7 office@holidaytime.rs

PRAG ***dan državnosti*** 4 dana / 3 noćenja

Proverite zašto se turisti nakon jedne posete uvek vraćaju u Prag. Polazak 14. februara 2019.

PRAG

4 DANA 3 NOĆENJA – AVIONOM

PAKET ARANŽMAN :  AVIO PREVOZ + TRANSFER + SMEŠTAJ + RAZGLEDANJE

Prag je glavni grad Češke Republike, predivno očuvani grad sa čarobnom arhitekturom, mnoštvom prelepih starih građevina, krivudavim uličicama i proslavljenim kulturnim znamenitostima kao što su Karlov most, Starogradski trg, Praški dvorac itd. Istorijsko jezgro grada koje se proteže na 866 hektara uvršteno je u popis svetskih kulturnih i prirodnih baština UNESCO 1992. godine.Lepota Praga je skoro čarobna, pa se zbog toga turisti koji ga jednom posete redovno nakon nekog vremena ponovo vraćaju u Prag.

PROGRAM PUTOVANJA

1.DAN. putovanja ( četvrtak ) BEOGRAD-PRAG. Sastanak putnika na aerodromu «Nikola Tesla» kod šaltera Argus Tours-a broj 703, dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predvidjeno poletanje aviona za Prag letom JU 610 je u  06:50 h (prema objavljenom letu avio kompanije). Predvidjeno sletanje u Prag  oko je u 09:00h (prema objavljenom letu avio kompanije). Po završetku carinskih formalnosti i pasoške kontrole, organizovan transfer u pratnji predstavnika inopartnera (na srpskom ili hrvatskom jeziku)  i odlazak na panoramsko razgledanje grada: pešačka tura (Hradčani, Kraljevski dvorac, katedrala Sv.Vita, Karlov most, Staromesne namjesti, Vaclavske namjesti…). Nakon razgledanja smeštaj u hotel (posle 15.00 h prema hotelskim pravilima). Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti. NOĆENJE.

2.DAN (petak) PRAG- KARLOVE VARI- PRAG . DORUČAK. Slobodan dan za individualne aktivnosti u čarobnom Pragu ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta za Karlove Vari (obavezna prijava i uplata prilikom rezervacije minimum prijavljenih 15 putnika) – najpoznatiju banju Evrope gde su boravili mnogi evropski vladari, vrhunski slikari, pesnici… Povratak u Prag u popodnevnim satima. NOĆENJE.

3.DAN (subota) PRAG –DREZDEN-PRAG Slobodan dan u Pragu  ili fakultativno, celodnevni izlet u Drezden (obavezna prijava i uplata prilikom rezervacije minimum prijavljenih 15 putnika),  jedan od najlepših nemačkih gradova koji s ponosom nosi epitet »Firenca na Elbi«: Katedrala, Opera, Cvinger, Brul terasa i prijatna šetnja pored reke Elbe. Povratak u Prag. NOĆENJE.

4.DAN (nedelja) PRAG  -BEOGRAD. DORUČAK.  Odjava iz hotela. Slobodno vreme u Pragu do sastanka sa vodičem i organizovan transfer do aerodroma (u dogovoru sa lokalnim predstavnikom). Predviđeno poletanje aviona  (let JU 615) za Beograd je u 20.35 h.  Očekivano sletanje na beogradski aerodrom «Nikola Tesla» je oko 22.30h (prema objavljenom redu letenja avio kompanije).  

Kraj programa.

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE  INTESA  za efektivu na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Gotovinom, platnim karticama ili čekovima građana.

FAKULTATIVNI IZLETI: (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama):  Karlove Vari  60 €, Drezden 60 €  (obavezna rezervacija i uplata u dinarskoj protivvrednosti  u agenciji prilikom rezervacije aranžmana) . Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 15 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate), kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom.

 NAPOMENA : Molimo sve putnike da nam dostave tačne brojeve mobilnih telefona, kako bismo bili u mogućnosti da Vas o tačnom vremenu leta odnosno sastanka putnika na šalteru  na aerodromu „Nikola Tesla,“ obavestimo i putem SMS-a 24 h pred let!!! Ukoliko iz bilo kog razloga niste dobili informaciju o tačnom vremenu poletanja aviona iz Beograda, obavezno kontaktirati agenciju 24 h pred put!!!

 UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana!

VAŽNO: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih . Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) informišu na sajtu Delegacije  EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju ili kroz koje prolaze. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isparava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

OPIS HOTELA:

Hotel Anette (ex Balkan) 3* ili Hotel Olsanka 3* ili City Club 3*  ili City Central 3* ili Fortuna West 3* ili A&O Prag (Hotel A&O RHEA3, Hotel A&O METRO STRIZKOV   ili slični . Hoteli se nalaze na liniji gradskog prevoza (travaj ili metro) na oko 15-20 –tak minuta voznje do centra grada . Gostima je na raspolaganju restoran gde se poslužuje doručak. Sobe su opremljene TWC-om i TV-om. Doručak je na bazi  tzv. “ švedskog stola “– samoposluživanje. Više informacija na  www.hotelanette.cz  www.hotelolsanka.cz  www.city-club.cz    www.city-central.cz    www.hotelfortunawestprague.com/  www.aohostels.com/en/prague/

 Napomena za smeštaj:

Tačno ime hotela znaće se 2 dana pre puta o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni. Putnici će  biti u obavezi da dodju da promene ugovor o putovanju i dobiju novi ugovor sa tačno navedenim imenom hotela. Putnici će biti smešteni u jednom od navedenih hotela ili sličnom.

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 15  PUTNIKA.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.